Informatie voor ouders

Laagdrempelig en kortdurend

Kinder- en jongeren coaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van hulp. Samen met jouw kind en jij als ouder zoeken we in gesprekken naar oplossingen voor de hulpvraag die jullie hebben.

Door mij aan te sluiten bij de interesses van jouw kind, door aandacht, spel en activiteiten, bouw ik een vertrouwensband op.

‘Wie ben jij?’   ‘Wat vind jij fijn?’  ‘Wat heb jij nodig?’  zijn sleutelvragen om daar te komen.

Door te helpen ontdekken wie hij/zij is, wat hij/zij kan, om samen te zoeken naar mogelijkheden in plaats van belemmeringen, groeit het zelfvertrouwen van het kind. En gaat het kind bewuster keuzes maken in zijn/haar leven.

Ook met ouders wil ik graag meedenken wat hun kind op dit moment nodig heeft.

“Geluk is niet de afwezigheid van problemen, maar het vermogen ermee om te gaan”. 

Het coaching traject wordt afgerond als jij en je kind ervan overtuigd zijn dat de hulpvraag opgelost is.

'Geluk is niet de afwezigheid van problemen, maar het vermogen ermee om te gaan.'

Aanmelden

Heeft jouw kind te maken met pestgedrag, last van driftbuien, (faal)angst, moeite met het verwerken van de scheiding of een overlijden, is het nodig dat jouw kind bepaalde vaardigheden aanleert, of heb je een andere vraag, neem dan gerust contact met mij op.